Monday, 29/11/2021 - 12:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giao lưu kiến thức vòng cụm

Ngày 09 tháng 11 năm 2019 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức giao lưu kiến thức học sinh cấp tiểu học vòng cụm gồm 2 trường: TH Nguyễn Bỉnh Khiêm và TH Nguyễn Trung Trực